Bygglovshandlingar

Rätt ifyllda bygglovshandlingar är A och O för att få bygglovet beviljat. Med vår hjälp optimerar vi din chans att få bifall. Felaktigt ifyllda bygglovshandlingar innebär att det blir förseningar, många gånger med flera veckor. Det kan därför vara en bra idé att vända sig till oss när det kommer till bygglovshandlingar. Regelverket är omfattande men vi är välinsatta i det som gäller både inom tätbebyggt område och utanför. Ritningar krävs för nybyggnation, tillbyggnation eller andra väsentliga förändringar i byggnadens utformning.

Kontakt

Celtic Bygg och Kakel AB

Södra Kungsvägen 48
802 57 GÄVLE

070-525 09 72
kent@celticbygg.se