Konstruktionsritningar

Hos oss finns byggnadskonstruktör med kompetens att upprätta konstruktionsritningar. En konstruktionsritning kan behövas bifogas en bygglovsansökan och beskriver detaljerat konstruktionen i byggprojektet.

Kontakt

Celtic Bygg och Kakel AB

Södra Kungsvägen 48
802 57 GÄVLE

070-525 09 72
kent@celticbygg.se